یادگیری. حافظه و شب امتحان

 

 

۱- هنگام یادگیری دقت و توجه کنید

 

۲-مطالب را از همان دفعه اول، درست به خاطر

 

بسپارید چون مطالب نادرست، و تصورات غلط 

 

در ذهن شما باقی می ماند و به زحمت پاک

 

می شود.

 

 ۳- مطمئن شوید که مطالب را ، کاملا متوجه

 

می شوید.  برای امتحان ، مطالب را به دیگران

 

توضیح دهید .

 

۴- سعی کنید  تا اهمیت آنچه را که یاد می

 

گیرید  در یابید.

 

۵- ماهیت خود را هم وارد این مساله کنید.

 

ببینید کاری را که انجام می دهید چگونه به

 

شما مربوط می شود؟ آیا مطالب  باعث رضایت

 

شما می شود؟ و یا اینکه شمارا ناراحت می

 

کند. آیا برای شما اهمیت دارد که این مطالب را

 

یاد بگیرید؟

 

 ۶- مطالب  جدید را با آنچه تا به حال یاد گرفته

 

اید ربط  دهید.

 

  ۷-مطلب را سازماندهی کنید . بنا بر این می

 

توانید  درمحل مشخصی از حافظه خود قرار

 

دهید. اگر به درستی این کار را انجام داده

باشید، با یاد آوردن بخشی از مطالب، بقیه آنرا

نیز به یاد آورید.

 

۸- اگر مبنای را برای ،برای انجام این کار

دارید،مطالب  را تقسیم،وگروه بندی کنید. چون

 

هر چه مطالب، در دسته های کوچک قرار

 

بگیرند، بهتر در حافظه باقی می مانند.

 

۹ آنچه را که یاد گرفته اید با استفاده از تکرار

 

تقویت کنید چون عدم تکرار باعث  فراموشی

 

می شود.

 

۱۰- بعضی از مطالب را حفظ کنید.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید