آزمون آنالیز واریانس

بسمه تعالی

آشنائی با آزمون آنالیز واریانس

SSb

 

انحراف

 

SSw

 

انحراف

 

SSt

 

انحراف

 

X2

 

Xi

 

افراد

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

ـــــــــ

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

ـــــــــ

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

ـــــــــ

 

1-

 

1-

 

1-

 

1-

 

1-

 

ـــــــــ

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

1

 

0

 

4

 

ـــــــــــ

 

4

 

0

 

1

 

1

 

9

 

ــــــــــ

 

1

 

9

 

1

 

0

 

9

 

1-

 

0

 

1-

 

0

 

2

 

ـــــــــــ

 

2

 

0

 

1-

 

1

 

3-

 

ــــــــــ

 

1-

 

3

 

1

 

0

 

3-

 

0

 

1

 

0

 

1

 

9

 

ـــــــــــ

 

1

 

1

 

4

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
عاقلی

سلام استاد گرامی انشاالله موفق باشید.امیدوارم راهنمایی های لازم را در رابطه با سایت اینجانب داشته باشید. عاقلی