با عرض پوزش به دلیل اشکالاتی ممکن است با کلیک بر روی عنوان پائین تر. سایت مورد نظر قابل دسترسی باشد. مثلا برای دسترسی به yahoo mail  لازم باشد بر روی google کلیک نمائید.
 
 
 

 سایت ویژه دانشجویان

·  Yahoo! Mail

·  google

·  Googleفارسی

·  Parseek

·  orkut

·  Hotmail

·  Noavar Mail

·  Parsi  Mail

·  دانشگاه های ایران

·  دانشگاه های جهان

·  کالج هاومدارس جهان

·  مراکز پژوهشی ایران

·  مراکز پژوهشی جهان

·  مرکزمدارک علمی ایران

·  سازمان سنجش کشور

·  کتابخانه های ایران وجهان

·  پورتال علمی کشور

·  پایگاه داده ها rose-net

·  daneshyar

·  sciencedirect

·  proquest

·  Emerald

·  Kluwer

·  John Wily

·  Iop

·  PsycInfo

·  Econlit

·  GeoRef

·  GeoRef

·  ICONDA

·  دیکشنری آریانپور

·  دیکشنری پنج زبانه

·  دیکشنری دو زبانه

·  دیکشنری بابیلون

·  دیکشنری تمام رشته ها

·  نمایه مقالات فارسی

·  نمایه مقالات انگلیسی1

·  نمایه مقالات انگلیسی2

·  نمایه مقالات انگلیسی3

·  دایره‌المعارفهای عمومی

·  ترجمه آنلاین

·  سایت های رشته ادبیات

·   ادبیات

·  ارتباطات

·  اقتصاد وبازرگانی

·  اسلام شناسی ودین

·  اقیانوس شناسی

·  اقلیم شناسی و هوا

·  آمار

·  آموزش وپرورش

·  آموزش از راه دور

·  باستان شناسی

·  بوم شناسی انسانی

·  پرستاری

·  پزشکی

·  تاریخ

·  تربیت بدنی

·  توریسم

·  توسعه و رشد اقتصادی

·  توانبخشی بانک اطلاعات

·  توانبخشی منابع تحقیق

·  تغذیه

·  جانور شناسی

·  جغرافیا وGISL

·  جامعه شناسی

·  جنسیت وسکس

·  حسابداری

·  حقوق

·  حقوق

·  دارو سازی1

·  داروسازی شرکت

·  دامپزشکی سازمان

·  دامپزشکی سایت راهنما

·  روان شناسی

·  روزنامه نگاری

·  ریاضیات

·  آموزش زبان وزبانشناسی

·  زمین شناسی

·  زیست شناسی

·  ستاره شناسی

·  ساختمان

·  ساخت وساز

·  علوم سیاسی

·  شیمی

·  عمران

·  علوم اداری

·  علوم نظامی

·  فلسفه

·  فلسفه

·  فیزیک

·  کتابداری 

·  کشاورزی

·  کامپیوتر

·  گیاه شناسی

·  شبکه علمی سیمرغ

·  پرشین بلاگ

·  چتستان

·  پیش بینی آب و هوا

·  orkut